Jaká má být teplota ve skleníku? Jaký vliv má teplota na růst rajčat, okurek a salátu?

Každá rostlina

  • má svůj geografický původ na jiném místě planety
  • má pro svůj růst své vlastní teplotní maxima a minima
  • a to v závislosti na světle v noci a ve dne

Lze říci, že kdyby rostlina rostla na svém původním domácím stanovišti, měla by vše potřebné ke svému růstu, včetně správné teploty (teplotních režimů). Protože lidé chtěli a chtějí pěstovat rostliny i na jiných místech planety, musí rostlině její původní prostředí vytvořit. Za tímto účelem byl vyhotoven výrobek s názvem skleník.

Nutno říci, že skleník nikdy nemůže zcela nahradit rostlinám jejich původní prostředí, ale pro potěšení nadšených zahradníků v Čechách můžeme říci, že skleník sice nikdy nenahradí, ale podstatně zlepší kvalitu prostředí dané rostlině.

Jelikož rostlina má ráda pokud možno vyrovnanou teplotu, teplotně stabilní prostředí, které se mění pouze nepatrně v závislosti na světle, napadlo několik odborníků tyto teploty u každé rostliny samostatně vysledovat a vyhodnotit.

Teploty ve skleníku při pěstování okurek

Pro vývoj zdravých okurek jsou důležité klimatické podmínky a platí pro ně následující:

Při vysoké světelné intenzitě (přímé záření kdy svítí slunce):

  • jsou příznivé denní teploty kolem 25°C
  • maximální horní teplotní hranice činní 32°C a nemá se překročit
  • při těchto denních teplotách a vysoké intenzitě světla jsou nejvhodnější noční teploty mezi 18 a 20°C

Při nízké intenzitě denního světla (difúzní záření, zataženo):

  • postačí teploty ve skleníku kolem 20°C
  • noční teploty mohou poklesnout na 15°C, ne však méně


Při nižších teplotách jak 15°C mohou být v okurkách vyvolané růstové poruchy.

Při +2°C rostliny odumírají.

Vysoké půdní teploty mezi 20 až 24°C, působí na růst okurek kladně. Lze jich dosáhnout biologickou cestou s použitím hnoje, nebo jinými technickými prostředky. V takovém případě může být teplota ve skleníku v nočních hodinách o 1 až 2°C nižší.

Při kolísání teplot se vyvíjejí hořké okurky, podobně jako když zálivková voda není temperována.

Vliv rozdílných denních a nočních teplot na raný i celkový výnos skleníkových okurek

Doporučené teploty pro pěstování skleníkových okurek

Teploty ve skleníku při pěstování rajčat

Při vysoké světelné intenzitě (přímé záření kdy svítí slunce) mohou teploty ve skleníku dosahovat maximálně 27 až 30°C.

Spodní hranice v noci nebo časně na jaře činní 10°C.

Teplota půdy by měla být min. 15°C, při nižší teplotě je ztížen příjem fosforu, pro rajčata zvláště důležitého.

Rostliny snášejí bez poškození krátkodobý pokles teploty na +1°C .

Na rozdíl od okurek, musíme u rajčat dbát na opylení. Příznivě působí pohyb vzduchu a zatřesení rostlinami. Optimální teploty pro opylení jsou při teplotách vzduchu 20 až 25°C a 18°C půdy. Při teplotě vzduchu 15°C a méně k opylení nedojde.

Teplota vzduchu vhodná pro pěstování rajčat

Teploty ve skleníku při pěstování hlávkového salátu

Nároky hlávkového salátu na světlo jsou vysoké. Teplotu je nutné přizpůsobit světelným podmínkám příslušné roční doby. Vysoké teploty působí při nedostatku světla nepříznivě na růst rostliny.

Příznivá půdní teplota je 8 až 16°C.

 Teplota vhodná pro pěstování hlávkového salátu