Proč je důležitá pěstební výška skleníku pro rostlinu?

V současné době je na trhu v ČR velké množství skleníků, které jsou vyráběné v Číně nebo Vietnamu a jejich konstrukční výška je uzpůsobená:

  •  jednak výšce obsluhy skleníku (lidem menšího vzrůstu)
  • a jednak kultivarům rostlin, které jsou uzpůsobené do prostředí s vyšší intenzitou světla a tepla, tedy rostlinám se středním vzrůstem jako např. keříky paprik nebo keříky rajčat. Díky lepším klimatickým podmínkám Číny nebo Vietnamu rostliny dříve nasazují květy, dosáhnou dříve „dospělosti“ a mohou proto být svým vzrůstem nižší. Dosahují výšky od 60 cm do 100 cm.

V našich podmínkách ČR však tyto kultivary rostlin jsou pro pěstování méně vhodné. Většina zahrádkářů u nás pěstuje ve skleníku kromě nízkorostoucí zeleniny (mrkev, celer, salát) také hlavně vysoké rostliny jako tyčková rajčata nebo velké skleníkové okurky. Tyto kultivary jsou uzpůsobené pro pěstování v našich podmínkách, zejména nižší doby osvitu světla. Tyto rostliny dosahují vyššího vzrůstu od 1m do 2m. Také výška obsluhy skleníku (člověka) je v našich podmínkách vyšší.

Typická velikost skleníku pro pěstování nízkorostoucích rostlin do 1m.

Nízký skleník

 Ideální (nejmenší možná) velikost malého skleníku pro podmínky pěstování rostlin v ČR

Prostorný skleník pro rostliny pěstované v ČR

Jak to vypadá, když se rostliny umístí v nízkém prostoru skleníku je znázorněno v následujícím obrázku.

Výsledek nízkého skleníku pro rostliny