Jakou zvolit šířku skleníku

Na trhu je možné zakoupit různé velikosti skleníků. Většinou se člověk rozhoduje podle šířky a délky a ceny. Někdy podle toho jak velký má člověk stávající záhon. V ojedinělých případech se někdo může rozhodovat podle plochy skleníku v m2.

Jenže tyto údaje jsou dobré pro vás ale nemusí být dobré pro vaše rostliny, které ve skleníku chcete pěstovat.

Je proto vždy lepší se rozhodovat podle toho, co potřebuje rostlina. Přesněji řečeno v jakých vzdálenostech od sebe je nejvýhodnější rostlinu do skleníku sázet.

Rostliny sázíme od sebe a od stěn skleníku tak, aby si při jejich již dospělém vzrůstu rostliny vzájemně nepřekáželi, nestínili, neboť světlo má vliv na fotosyntézu a fotosyntéza má vliv na růst rostlin a na růst a kvalitu jejich plodů.

Okurky, rajčata a papriky ve sklenících vysazujeme v řadách. Maximální délka řady je dána délkou skleníku, nebo potřebou pěstitele.

Okurky v jedné řadě vysazujeme od sebe na vzdálenost 50 cm. Řady by měli být navzájem vzdáleny 70 až 80 cm. Rajčata v řadě vysazujeme od sebe na vzdálenost 40 až 50 cm. Řady by měli být vzdáleny 70 až 80cm. Při plném vzrůstu ba měla být mezi rostlinami mezera alespoň 10cm z důvodů proudění vzduchu a osušování listů. Papriky v řadě vysazujeme od sebe na vzdálenost 40 cm. Řady by měli být vzdálené 40cm. Papriky je tedy možné vysazovat do sponů 40x40 cm. Slabě rostoucí odrůdy je možné vysazovat hustěji. V takovém případě je možné vysazovat dvě rostliny na jedno místo. Papriky jsou méně náchylné na plíseň a snesou větší teplo, proto proudění vzduchu a osušování listů je méně náročné.