10 pravidel při výběru skleníku

1) Postavte nebo pořiďte si dostatečně velký skleník dle těchto zásad

Vnímejte ochranný prostor rostliny - dobrysklenik.cz


Nevhodná výška současných běžně dostupných skleníku - dobrysklenik.cz


Starší verze skleníků - dobrysklenik.cz


Správná velikost skleníku se sedlovou střechou - dobrysklenik.cz


Nový typ obloukového skleníku - Dobrý skleník


Větší skleník pro pěstování rostlin vertikálním způsobem ve čtyřech řadách - dobrysklenik.cz

2) Rostliny do skleníku sázejte v řadách. Proč? Protože:

 • rostliny v řadách umožňují ve skleníku lepší proudění vzduchu 
 • čím je déle list vlhký (většinou po ránu), tím větší je nebezpečí napadení plísní 
 • jestliže list rychle oschne, zárodky plísně na nich nestačí „vyklíčit“ a k onemocnění nedojde, nebo je onemocnění jen slabé.


3) Kupujte a pěstujte ve skleníku rosliny tzv. do výšky, vertikálně. Některé odrůdy jsou přímo označené jako VERTIKO. Proč? Protože:

 • se zvyšuje výnos (množství plodů) z dané plochy
 • zlepšuje se jakost plodů (méně deformovaných, křivých atd.)
 • plody se lépe otrhávají a selektují


 • Vysoká rostlina se lépe přirozeně „osušuje“. Zárodky onemocnění plísní se šíří vzduchem a na listech mohou vyklíčit jen když jsou listy ovlhčené. Na suchém listu po několika hodinách uschnou.
 • Vysoká rostlina má v horní části rostliny více mladých, zdravých listů. Horní malé až středně velké listy mají velký obsah růstových hormonů podněcující růst rostliny i plodů. V horní části rostliny je i více světla, což má vliv na fotosyntézu a přírůstek velikosti plodů.
 • Největší účinek na růst plodů však mají listy ze střední části lodyhy. Je proto žádoucí, aby rostlina byla co nejvyšší, aby měla svou střední část co nejobjemnější - největší.
 • Spodní staré listy naopak mají nejméně růstových hormonů a rostlině moc nepřidají. Plísní jsou napadány nejdříve listy starší a těsně nad zemí, které často úplně uhynou, zatímco listy výše položené nejsou napadány buď vůbec, nebo jen málo, a o hodně později
 • Vertikální pěstování vyšších rostlin umožňuje odstraňovat včas spodní napadené listy aby se zabránilo množení plísně, zatímco střední nejvýkonnější část rostliny zůstává zdravá.
 • pěstování VERTIKO umožňuje zalévání podmokem nebo kapkovou závlahou, při níž se listy nesmáčejí vodou, jako při běžném kropení


4) Vnímejte ochranný prostor rostliny. Proč?

 • rostlina má velmi citlivý „orgán“ - kořeny. Šlapání na kořeny rostlině škodí, může dojít ke zpomalení růstu nebo k jejímu úhynu...
 • šlapáním blízko u rostliny vytvoříte „mlat“ (tvrdou téměř betonovou vrstvu zeminy bez vzduchu a vody). Rostlina ale potřebuje kyprou půdu smíchanou s kyslíkem a CO2.
 • rostliny potřebují chránit před zlomením nebo nechtěným ulomením horních kvalitních listů při průchodu člověka skleníkem, nebo při práci ve skleníku
 • rostliny potřebují chránit listy před dotykem na sklo skleníku kvůli popálení listu od sluníčka nebo kvůli vlhnutí listu od sražené vody na skle (fólii)
 • mezi sklem (vnitřní stěnou skleníku) a ochranným prostorem rostliny musí být ještě minimálně 10 cm mezera kvůli proudění vzduchu a lepšímu osušování listů aby nechytli plíseň


5) Zalívejte pouze zeminu ne rostlinu a už vůbec ne listy. Proč?

 • zárodek plísně se uchytne a vyklíčí pouze na vlhkém listě. Na suchém listu zárodek plísně nevzklíčí a k onemocnění nedojde nebo bude jen slabé.
 • při použití zálivky tzv. systémem podmokem nebo pomocí kapkové závlahy snížíte riziko onemocnění rostliny plísní
 • některé rostliny sice mají raději vlhčí vzduch a dokonce se ve skleníku používala metoda rosení rostlin, to však bylo v době, kdy se plíseň bramborová a okurková vyskytovala jen zřídka. Dnes je to jinak.
   

6) Zalívejte málo často, ale za to vydatně. Proč?

 • ideální je zálivka 2 až 3 konve na 1m2, což je 20 až 30 litrů na 1m2, což je jako kdyby napršelo 20 až 30mm srážek. Tato dávka postačí na 5 až 10 dní (podle počasí a podle zeminy).
 • po pořádném zalití, povrch země lehce oschne a zárodky plísní , které se šíří vzduchem se nemají kde uchytit a vzklíčit
 • zcela nevhodné je kropit rostliny denně jen slabou dávkou vody. Taková zálivka nedá rostlinám téměř žádnou vláhu, ale za to plíseň se může šířit velmi silně
 • zcela nevhodné je také kropit celou plochu zeminy skleníku, neboť plísně se tvoří velmi silně na povrchu vlhké zeminy a udržováním stále vlhkého povrchu půdy prospíváte plísni
   

7) Do skleníku dávejte (kupujte, pěstujte) pouze silné a zdravé rostliny. Pokud možno kupujte rostliny vhodné pro vertikální pěstování.

8) Nekompromisně odstraňujte listy napadené plísní. Nemocné lisy nenechávejte ležet ve skleníku na zemi, plíseň se rozmnožuje i v utrženém listu a o to víc pokud leží na vlhké zemi.

9) Pod rostlinou udržujte 30 až 50cm od země prostor bez listů a jiných překážek. Proč?

 • protože vzduch proudí do celého skleníku odspodu 
 • lépe tak chladí stěny skleníku ohřáté od slunce 
 • a ohřátý vzduch cirkuluje zpět šikmo nahoru kolem listů rostlin a osušuje je 
 • vzduch se tak dostane pomalu po celém skleníku všude. Bez teplotních rozdílů a šoků pro rostlinu.
   

10) Chcete li vypěstovat zdravou zeleninu, mohlo by vás dále zajímat:

Jak vlastně rostliny „rostou“?
Jak skleník ovlivňuje růst rostlin?